KYMCO DT X360 ABS TCS

78567857785878597860786178627863786478657866
Cena 24990zł NOWY 2 LATA GWARANCJI OPIS Wi?kszo?? ludzi uwa?a, ?e kierowcy skuterów u?ywaj? swoich pojazdów tylko do codziennych czynno?ci. Zak?adaj?, ?e skutery s? przeznaczone wy??cznie do jazdy po mie?cie. Jednak pod powierzchni? kryje si? niespe?nione d??enie do poszerzania swoich horyzontów we wszystkich kierunkach. Poniewa? firma KYMCO jest pionierem w dziedzinie najnowszej koncepcji maxiskuterów, zawsze staramy si? opracowywa? innowacyjne produkty, które przekraczaj? oczekiwania klientów. W zwi?zku z tym, wyposa?yli?my nasz nowy maxiskuter w mo?liwo?ci i wszechstronno??, pozwalaj?ce kierowcy na swobod? poszukiwania przygód w codziennym ?yciu. Przedstawiamy Wam maxiskuter „Adventure Crossover” KYMCO DT X360. KYMCO DT X360 posiada proporcje oraz przedni b?otnik charakterystyczne dla pojazdu uniwersalnego. Skuter wyposa?ono w szersz? kierownic?, aby poprawi? ?atwo?? manewrowania oraz wy?sz? pozycj? siedziska, aby zapewni? kierowcy lepsz? widoczno??. W KYMCO zawsze staramy si? zaspokaja? najwi?ksze potrzeby naszych klientów. KYMCO DT X360 to maxiskuter typu „Adventure Crossover”, który pobudza zmys?y motocyklistów. DT X360 zosta? wyposa?ony w system bezkluczykowy, zapewniaj?cy wygodny dost?p do pojazdu. Systemy ABS i TCS dodatkowo zwi?kszaj? bezpiecze?stwo kierowców w ka?dych warunkach. Deska rozdzielcza z kolorowym wy?wietlaczem LCD zapewnia doskona?? czytelno?? w ka?d? pogod?. DT X360 zosta? zaprojektowany z my?l? o wszechstronnych mo?liwo?ciach tak, aby z ?atwo?ci? manewrowa? w ruchu miejskim, wygodnie podró?owa? autostrad? a tak?e ?mia?o eksplorowa? niezbadane tereny. SPECYFIKACJA Wymiary (d?./szer./wys.) 2165/780/1290 mm Wysoko?? kanapy 800 mm Masa pojazdu gotowego do jazdy 194 kg Silnik OHC, 1 Cylinder, 4-Suw, 4V Pojemno?? silnika 321 cm3 Uk?ad ch?odzenia Ciecz Uk?ad paliwowy Wtrysk paliwa Moc 21 kW / 7250 rpm Max. moment obr. 29.3 Nm / 5750 rpm Zbiornik paliwa 12,5 L Przeniesienie nap?du CVT Rozmiar opon przód 120/80-14" Rozmiar opon ty? 150/70-13" Hamulec przód Tarcza Hamulec ty? Tarcza ABS TAK TCS TAK Norma emisji spalin EURO 5
Pojemność 321ccm
Rocznik
Przebieg 0001 km