KWEEAY RKF 125 i

73927393739473957396739773987399
Cena 10100zł Nowy na gwarancji 2 lat RKF to jeden z najlepiej wyposa?onych motocykli klasy 125. Ten nowy model posiada innowacyjny, ch?odzony ciecz?, czterozaworowy silnik z a? trzema ?wiecami zap?onowymi. Dzi?ki wy?ej wymienionym rozwi?zaniom ze stosunkowo ma?ej pojemno?ci mo?na uzyska? wi?ksz? moc oraz sprosta? norm? emisji spalin. Sze?ciobiegowa skrzynia pozwala utrzyma? wi?ksz? pr?dko?? przy ni?szych obrotach i zapewnia lepsze przy?pieszenia przy niskim spalaniu. Ponadto silnik ch?odzony ciecz?, latem nie przegrzewa si? i jest du?o trwalszy. Przednie zawieszenie typu USD oraz tylny centralny amortyzator z regulacj? i skokiem 50 mm zapewniaj? optymalny komfort jazdy. RKF wyposa?ony zosta? w reflektory typu LED, które wyj?tkowo podkre?laj? jego charakter. Zastosowany wy?wietlacz LCD poza standardowymi informacjami podaje równie? na którym biegu w danej chwili podró?ujemy. Wszystkie te cechy modelu RKF powoduj? ?e ten motocykl w krótkim czasie znalaz? w Polsce wielu nabywców. zamknij POJEMNO?? 125 cm3 ZNAMIONOWA MOC WYJ?CIOWA 9.4kW/9500 r/min POJEMNO?? ZBIORNIKA PALIWA 10L
Pojemność 125ccm
Rocznik 2020
Przebieg 00000 km